Tagged: โรคเครียด

โรคเครียดคืออะไร ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย โรคเครียด

โรคเครียดคืออะไร

ขอบคุณรูปภาพจาก naewna.com โรคเครียดนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่คนเราต้องพบกับแรงกดดันหรือเรื่องร้ายแรงต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งร่างกาย และ จิตใจของคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการนั้น ๆ  โดยระยะเวลาสำหรับคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่แย่ ๆ และทำให้เกิดความเครียดถ้าหากสะสมไปเป็นเวลานาน และหากความเครียดมันคงอยู่นานมากกว่า 30 วันขึ้นไป ก็จะก่อเกิดกลายมาเป็นโรค ที่เราเรียกกันว่าโรคเครียดนั่นเอง และเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่ง ๆ นี้ ความคิดเราก็จะตัดสินใจว่า จะสู้กับมัน หรือว่าจะใช้วิธีการหนีปัญหา ซึ่งก็นับได้ว่าจะส่งผลเสียต่อชีวิตมากมายมหาศาล ทั้งการงาน ทั้งการใช้ชีวิต และสุดท้ายก็อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ – อาการของโรคเครียดคืออะไร อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเครียดนั้น การแสดงออกมาจะเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของบุคคลนั้น ๆ โดยที่ในจิตใจของพวกเขา จะเกิดความหวาดระแวง...