Tagged: โรคที่มากับฝน

โรคร้ายที่มากับฝน การดูแลสุขภาพเบื้องต้น รักสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก กีฬา โรคที่มากับฝน

โรคร้ายที่มากับฝน

            ในช่วงฤดูฝนแบบนี้สุขภาพถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะในปัจจุบันโรคร้ายมักมากับเรื่องธรรมชาติที่เราคาดไม่ถึง เช่น อากาศ ลม ฝน ซึ่งการที่อากาศแปรปรวนในแต่ละวันนั้นโรคร้ายนั้นสามารถได้ด้วยเช่นกัน วันนี้แอดมีความรู้เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคร้ายที่มากับฝนมาบอกต่อเพื่อนๆเพื่อให้ทุกคนได้ระวังตัวเองกัน ทุกคนคงจะสังเกตเห็นกันว่าเมื่อฝนตกบ่อยผู้คนก็เริ่มเจ็บป่วยมีไข้ ไม่สบายนั้นเกิดจากอากาศที่เย็นและความชื้นในอากาศ เรามาดูกันเลยว่าโรคร้ายที่จะมากับฝนนั้นมีอะไรบ้าง โรคจากไวรัส เพราะอากาศที่เย็นและชื้นถือเป็นอากาศที่เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ดี และเมื่อฤดูฝนเพื่อนๆคนไหนที่โดนฝนนั้นมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่าย โดยโรคที่มักพบบ่อยจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไข้หวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบริเวณทางเดินหายใจ เช่น จมูก คอ ไซนัส และกล่องเสียง ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ติดต่อระหว่างคนสู่คนผ่านการไอและจาม โรคปอดอักเสบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา หลอดลมอักเสบ การสัมผัสอากาศที่เย็นมากๆ โรคติดเชื้อในคอ เชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในอากาศหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ รวมไปถึงการติดเชื้อรา...