Tagged: #เที่ยว #เที่ยวในประเทศ #เที่ยวทั่วไทย #ร้านเด็ดในประเทศ

ลําพูน

ลําพูน

“หริภุญไชย” นครโบราณอายุกว่าพันปี ยังคงความสงบร่มเย็น และพรั่งพร้อมด้วยแหล่ง ท่องเที่ยวหลากหลาย มีพระธาตุหริภุญไชยเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของเมือง สร้างขึ้นเมื่อ พุทธศตวรรษที่ 17 องค์เจดีย์เป็นแบบล้านนา ด้านหน้าวัดโดดเด่นด้วยซุ้มประตูโขงและ สิงห์ใหญ่ ศิลปะทวารวดี เข้าไปกราบพระแก้วขาวหรือพระเสตังคมณีศรีหริภุญไชยภายใน วิหารแล้วมาชมหอไตร เขาพระสุเมรุจําลองเป็นเจดีย์ทรงกลมเล็ก ๆ ทา สีแดง ด้านบนประดิษฐานปราสาทสีทองงดงามแปลกตา ในตัวเมืองยังมีวัดจามเทวี ที่มีเจดีย์แบบเหลี่ยมซึ่งเก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมแบบหริภุญไชย ระหว่างทางแวะเที่ยว วัดมหาวัน ซึ่งมีกรุพระเครื่องเมืองลําพูน พระรอด พระคง อันโด่งดัง และถ้าอยากรู้จักประวัติศาสตร์ของเมืองพร้อมโบราณวัตถุต่าง ๆ เข้า ไปชมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลําพูน...