Tagged: เทคนิคลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย

วิธีลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วแต่ปลอดภัย ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย เทคนิคลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย

วิธีลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วแต่ปลอดภัย

นักโภชนาการส่วนใหญ่มักเชื่อว่าการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก  เพราะมักจะส่งเกิดผลย้อนกลับซึ่งนำไปสู่การที่น้ำหนักกลับคืนทั้งหมด หรือบางครั้งอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไป  เพราะการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วนั้น สิ่งที่ลดลงไปคือ น้ำหนักของน้ำแต่เพียงอย่างเดียว แทนที่จะเป็นไขมันในร่างกาย   อย่างไรก็ดี ผู้ต้องการลดน้ำหนักบางคนจำเป็นต้องเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วเพื่อที่จะรู้สึกมั่นใจและประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสร้างแรงจูงใจและแรงผลักดันที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในระยะยาวได้ง่ายขึ้น   การปรับปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในระยะยาวนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุผลการลดน้ำหนักที่ยั่งยืน – งานวิจัยบอกอะไรถึงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว งานวิจัยบางชิ้นระบุว่าอัตราการลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องกำหนดผลลัพธ์ ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ดำเนินการในชายและหญิงที่มีค่าดัชนีมวลกายสูง จำนวน 200 คน ในช่วงแรกผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมกับโปรแกรมลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว 12 สัปดาห์ และโปรแกรมลดน้ำหนักแบบค่อยเป็นค่อยไป 36 สัปดาห์ ทั้งสองวิธีออกแบบมาเพื่อลดน้ำหนักลง 15%   และการศึกษาพบว่า ไม่ว่าจะใช้วิธีลดน้ำหนักแบบใด ในตอนท้ายของการศึกษาทั้งผู้ที่ลดน้ำหนักทีละน้อยและผู้ที่ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว  ต่างก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าเดิม  ทำให้สามารถสรุปได้ว่า ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าน้ำหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็วจะกลับคืนมาได้เร็วขึ้น  แต่การศึกษานี้สนับสนุนผลลัพธ์ที่ว่า การลดน้ำหนักให้ได้ผลคือ...