Tagged: เช็คอาการCovid-19

เช็คอาการ สัญญาณเตือนว่าติด Covid-19 แล้ว ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย เช็คอาการCovid-19

เช็คอาการ สัญญาณเตือนว่าติด Covid-19 แล้ว

               วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักไวรัสโคโรนาหรือCovid-19 และคงไม่อยากให้โรคนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง หากใครที่ทำงานอยู่บนพื้นที่เสี่ยง คงต้องหมั่นเช็คอาการเป็นประจำทุกวัน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย เว้นระยะห่างทางสังคม และเตรียมพร้อมรับมือร่วมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่ถูกต้องหากพบว่าตัวเองติด Covid-19 – ไวรัสโคโรนาคืออะไร                ไวรัสชนิดนี้พบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1960 แต่ยังไม่ทราบถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน สามารถแพร่กระจายได้ทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 7 สายพันธุ์ และในสายพันธุ์สุดท้ายนี้เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้น เกิดจากสัตว์นำเชื้อมาสู่คน และกำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง – อาการของผู้ติดเชื้อ                อาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อยที่สุด โดยกรมอนามัยโรค และสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ คือ                1. ...