Tagged: เคล็ดลับการลดน้ำหนัก

การลดน้ำหนัก ที่ใคร ๆ ก็อยากลดเป็นครั้งสุดท้าย ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย เคล็ดลับการลดน้ำหนัก

การลดน้ำหนัก ที่ใคร ๆ ก็อยากลดเป็นครั้งสุดท้าย

คนที่ต้องการลดน้ำหนัก ลดไขมันได้สำเร็จ และรักษาผลลัพธ์ได้ ต้องมีการควบคุมอาหารพร้อมกับออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งในท่าทางการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นหลัก ด้วยน้ำหนักและท่าทางที่เหมาะสมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และคาร์ดิโอที่ความหนักปานกลาง (มีอาการเหนื่อยหอบเล็กน้อย) อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรืออาจค่อย ๆ เพิ่มระยะเวลาและความหนักขึ้นไปได้เรื่อย ๆ ซึ่งกิจกรรมที่แนะนำควรเป็นกิจกรรมที่ทำได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เดินเร็ว เดินชัน วิ่ง ปั่นจักรยาน เต้น ว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราชอบและสนุกที่ได้ทำ – เคล็ดลับที่ดี ในการ การลดน้ำหนัก ให้ได้อย่างถาวร การลดน้ำหนัก อันดับแรกต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งสามารถทำได้จริง ในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น...