Tagged: อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ

เลือกอะไรดี อาหารไขมันต่ำกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย อาหารไขมันต่ำ อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ

เลือกอะไรดี อาหารไขมันต่ำกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ

การศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารที่มีไขมันต่ำจากพืชกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำจากสัตว์ที่มีต่อปริมาณแคลอรี่  ระดับฮอร์โมน น้ำหนักตัว และอื่นๆ ได้ถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature Medicine ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่า การจำกัดคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันในอาหารอาจส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไร   คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า อาหารที่มีไขมันสูงเมื่อร่างกายได้รับเข้าไป จะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไป เนื่องจากในน้ำหนักที่เท่ากัน ไขมันจะมีแคลอรี่มากกว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต หรืออีกทางหนึ่งคือ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินแปรปรวนมากซึ่งอาจเพิ่มความหิวและนำไปสู่การกินมากเกินไป การศึกษาวิจัยนี้จึงตรวจสอบว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงหรือไขมันสูงส่งผลให้ได้รับแคลอรี่มากกว่ากัน – เปรียบเทียบอาหารที่มีไขมันต่ำจากพืชกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำจากสัตว์ นักวิจัยได้ทดสอบกับผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน  มีระยะเวลาการทดสอบ 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นชาย 11 คนและหญิง 9 คน  แต่ละคนได้รับอาหารที่มาจากพืชไขมันต่ำหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำจากสัตว์เป็นเวลา 2 สัปดาห์  ตามด้วยอาหารทางเลือก 2 สัปดาห์ในทันทีคือ อาหารไขมันต่ำมีคาร์โบไฮเดรตสูง...