Tagged: อาการความดันโลหิตต่ำ

เด็กความดันโลหิตต่ำ อันตรายที่หลายคนมองข้าม ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย อาการความดันโลหิตต่ำ

เด็กความดันโลหิตต่ำ อันตรายที่หลายคนมองข้าม

               ถ้าผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง ในเด็กก็มีปัญหาเรื่องความดันได้เช่นเดียวกัน ปัญหาเกี่ยวกับความดันส่วนใหญ่ของเด็กนั้นมักจะเกิดจากอาการโลหิตต่ำซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอันตรายเป็นอย่างมาก ที่สำคัญคือเด็กเหล่านี้อาจจะยังไม่สามารถสื่อสารได้ว่าพวกเขาป่วย พวกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติ มันจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่จะต้องสังเกตอาการเด็กในปกครองอยู่เสมอว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ หากคุณตรวจพบว่าเด็กความดันโลหิตต่ำสิ่งที่จะต้องทำคือการดูแลอย่างใกล้ชิด วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาดูวิธีการดูแลเด็กที่มีความดันโลหิตต่ำว่าควรทำอย่างไรบ้าง  – รวมวิธีการดูแลเด็กความดันโลหิตต่ำให้ปลอดภัยอยู่เสมอ  อาหารที่มีโซเดียม หากความดันสูงห้ามรับประทานอาหารเค็มหรืออาหารโซเดียมสูง ในเด็กความดันต่ำก็ต้องรับประทานโซเดียมเข้าไปเนื่องจากมันจะช่วยรักษาความดันโลหิตได้ดี อย่างเช่นขนมปัง ชีส เนื้อหมัก แต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อร่างกาย  อาหารที่ช่วยเรื่องความดัน มีอาหารมากมายที่สามารถช่วยเกี่ยวกับความดันโลหิตได้โดยจะต้องเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยกรดโฟลิกและวิตามินบี 12 จะช่วยรักษาสมดุลของความดันได้เป็นอย่างดี การดื่มน้ำ ปริมาณน้ําที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันคือ 8 แก้ว ดังนั้นในเด็กความดันโลหิตต่ำควรให้รับประทานน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวันหรือมากกว่าก็ได้หากเด็กต้องทำกิจกรรมภายนอกที่มีอากาศร้อนอบอ้าวเพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ ออกกำลังกาย เด็กเป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นและมีความซุกซน แต่สำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องความดันเราต้องระมัดระวังกิจกรรมที่จะต้องออกแรงมากเกินไปอย่างเช่นการวิ่งหรือการเล่นอยู่ในที่แจ้งนานๆ  สังเกตการเติบโต เราต้องดูว่าเด็กมีการเติบโตไปตามเกณฑ์ในแต่ละวัยหรือไม่เพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน...