Tagged: หน่อไม้

ความเชื่อเกี่ยวกับ “หน่อไม้” ที่มีผลต่อสุขภาพ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย หน่อไม้

ความเชื่อเกี่ยวกับ “หน่อไม้” ที่มีผลต่อสุขภาพ

“หน่อไม้” หลายคนได้รับข้อมูลความเชื่อมาแต่เด็ก ๆ ว่าเป็นถ้ากินแล้วแสลง ทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคร้ายได้  และเมื่อเป็นแผลแล้วทานหน่อไม้ ก็จะแสลงต่อแผลทำให้หายยาก และเชื่อว่าเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิด “โรคมะเร็ง” อีกด้วย – ชนิดของหน่อไม้ที่นำมาประทาน หน่อไม้ดิบ หน่อไม้ดิบ คือหน่อไม้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งหรือทำให้สุก  ถ้านำมากินแบบสด ๆ อาจทำให้เป็นอันตรายได้ เพราะในหน่อไม้ดิบจะมีสารไซยาไนด์ ที่เป็นอันตรายกับร่างกายอย่างรุนแรง ที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ หน่อไม้ดอง คือการนำหน่อไม้สด มาผ่านขั้นตอนหมักดอง โดยจะนิยมดองไว้ในปิ๊บ แล้วทิ้งไว้เป็นเวลาที่พอสมควร ซึ่งภาชนะที่บรรจุนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญ ที่ต้องสะอาดมาก ๆ และควรผ่านการลวกด้วยน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงจัด เพราะถ้าไม่สะอาด จะเกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียกับหน่อไม้ได้ เมื่อนำมาปรุงอาหารในความร้อนไม่สูงเพียงพอ...