Tagged: วิธีดูแลสายตา

6 วิธีพักสายตา ลดความล้า ถนอมดวงตาคู่ใส ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย วิธีดูแลสายตา

6 วิธีพักสายตา ลดความล้า ถนอมดวงตาคู่ใส

กล้ามเนื้อดวงตาของเราในขณะที่มองสิ่งต่าง ๆ โดยทั่วไป เราจะมองไปไกล กล้ามเนื้อของดวงตาจะอยู่ในภาวะผ่อนคลาย แต่ในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่จะใช้สายตากันมากยิ่งขึ้น ทั้งสมาร์ทโฟน ไอแพด แท็บแล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อเราจ้องมองใกล้ หรือเพ่ง เป็นเวลานาน กล้ามเนื้อตาจะทำงานหนักมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวอักษรอุปกรณ์เหล่านั้นมีขนาดเล็กไม่ชัดเจน สัญญาณหน้าจอไม่นิ่ง แสงสะท้อนของหน้าจอ รวมถึงระยะความห่างของจอ และลักษณะการนั่งทำงานที่ไม่ถูกต้องต้อง ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ดวงตาของเราล้า และเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ จนอาจจะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาขึ้นมาได้ ดังนั้นจึงมีวิธีพักสายตามาฝากให้ไปลองทำกัน – 6 วิธีที่จะช่วยให้ตาของเราได้ผ่อนคลาย                1. กระพริบตาให้บ่อยขึ้น จะช่วยให้ตาของเราไม่แห้งจากการกระพริบตาที่น้อยลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งปกติจะกระพริบประมาณ 20-22...