Tagged: ลดความอ้วนด้วยวิธีเดิน

ลดความอ้วนด้วยวิธีการเดิน ในชีวิตประจำวัน ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย ลดความอ้วนด้วยวิธีเดิน

ลดความอ้วนด้วยวิธีการเดิน ในชีวิตประจำวัน

การออกกำลังกายและการลดความอ้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 ครั้งขึ้นไปและทำต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการออกกำลังกายทุกวัน แต่ทำได้เพียง 3 เดือน เพราะการทำอย่างต่อเนื่องจะทำให้รูปแบบชีวิตดำเนินไปตามกลไกการปกป้องร่างกายซึ่งมีอยู่แต่เดิม การเดินไม่ได้ทำให้เหนื่อยมากความเครียดจากการลดความอ้วนจึงน้อย ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนดอร์ฟินมากขึ้น ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ทั้งยังทำได้ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นการออกกำลังกายที่ดีในแง่ที่ทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การเดินลดความอ้วน เป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนัก เดินลดความอ้วน มีข้อดีมาก สามารถทำได้นานจึงช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันได้ดี – ลดความอ้วน ด้วยการเดินลด เริ่มต้นง่ายและประหยัด การเดินนอกจากจะช่วย ลดความอ้วน แล้ว ยังช่วยกระตุ้นสมองได้อย่างพอเหมาะ ทำให้เกิดการหลั่งสารเอนดอร์ฟินมากขึ้น ส่งผลให้อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใส เพราะการควบคุมอาหารในช่วงที่ลดความอ้วนจะทำให้เกิดความเครียดได้ ในช่วงเวลานี้หากได้เดินออกกำลังกาย ก็จะช่วยบรรเทาความอยากอาหารลง...