Tagged: รู้จักSelf-Estreem

Self-Estreem คุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเรามอง ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย รู้จักSelf-Estreem

Self-Estreem คุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเรามอง

                Self-Estreem เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้เพราะปัญหาเรื่องสุขภาพจิตได้รับการตระหนักรู้ในประเทศไทยจนทุกคนหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น หากพูดให้เข้าใจง่ายๆ มันก็คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นผู้คนส่วนใหญ่มักจะเอาคุณค่าของตนเองไปผูกไว้กับคนอื่นหรือสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวของเราเอง ทำให้บางครั้งเราก็มองไม่เห็นว่าคุณค่าของเราคืออะไรและต้องไปขอคำยืนยันกับคนอื่นๆ ว่าเรามีคุณค่าอย่างไรบ้าง ทำให้เวลาที่เราอยู่กับตัวเองนั้นเราจะรู้สึกแย่และรู้สึกไร้ค่าทั้งที่ความจริงแล้วเราสามารถฝึกที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมายืนยัน มันจะช่วยให้เราเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้น รักตัวเองมากยิ่งขึ้น ให้สิ่งดีๆ กับตนเองมากยิ่งขึ้น – ทำความรู้จัก Self-Estreem ให้มากขึ้น                Self-Estreem นั้นดังที่บอกไปว่ามันคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ส่วนใหญ่แล้วเราจะตระหนักเรื่องคุณค่าในตัวเองก็ตอนที่เราต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ที่ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองลดลงไปอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นคนไม่มีค่า ไม่มีความสามารถที่จะจัดการสิ่งต่างๆ ได้ จึงได้มีหลายๆ คนออกมาพูดเพื่อให้แต่ละคนมีความตระหนักถึงการเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้น เพราะนอกจากมันจะช่วยให้เรามีความคิดในแง่บวกต่อตนเองมากยิ่งขึ้นแล้วยังช่วยให้ภาวะอารมณ์ของเราเป็นไปในทางบวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย วิธีการก็สามารถทำได้ง่ายๆ นั่นก็คือการปรับทัศนคติต่อตนเองให้เป็นไปในแง่บวก การคำนึงถึงความรู้ความสามารถที่เรามี โดยเฉพาะความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ การประสบความสำเร็จในอดีตต่างๆ ก็ช่วยให้เราสามารถยืนยันได้ว่าเรานั้นมีความสามารถ...