Tagged: รู้จักโรคRSV

RSV ป้องกันได้ หากรู้เท่าทัน ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย รู้จักโรคRSV

RSV ป้องกันได้ หากรู้เท่าทัน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเกิดเชื้อโรคระบาดมากมายในประเทศไทย ส่งผลเสียต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ ผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ ซึ่งโรคระบาดนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้จากไวรัสหลายชนิด ล่าสุดกรมควบคุมโรค ออกมาเตือน โรคระบาดในเด็ก ที่เกิดจากเชื้อไวรัส อย่างโรค RSV ที่ปัจจุบันนี้กลุ่มเสี่ยงส่วนมากเป็นในเด็กเล็ก และเด็กในวัยเรียน ที่สำคัญยังไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงเฝ้าระวังและดูแลลูกหลานของท่านให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง วันนี้เราจึงมีข้อมูลที่สำคัญเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดนี้มาฝากกัน แม่ๆคนไหนสนใจไปติดตามข้อมูลกันได้เลย – เชื้อไวรัส RSV เกิดจากอะไร เชื้อไวรัส RSV ส่วนใหญ่จะระบาดในฤดูฝนที่มีอากาศหนาวเย็น มาพร้อมกับอาการไม่สบาย มีน้ำมูก ไอ จาม และเชื้อนี้จะสามารถแพร่กระจายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง โดยผู้ป่วยจะติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก และสามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ด้วยสารคัดหลั่ง ของผู้ป่วย เช่น เสมหะ...