Tagged: รู้จักโรครองช้ำ

รู้จักโรครองช้ำ อาการบาดเจ็บเรื้อรัง ที่น่ารำคาญ ที่ไม่เป็นนักกีฬาก็เป็นได้ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย รู้จักโรครองช้ำ

รู้จักโรครองช้ำ อาการบาดเจ็บเรื้อรัง ที่น่ารำคาญ ที่ไม่เป็นนักกีฬาก็เป็นได้

          โรครองช้ำ เป็นหนึ่งในอาการบาดเจ็บเรื้อรัง ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาก็บาดเจ็บได้ หากเรียกกันเป็นภาษาวิชาการ โรครองช้ำก็คือโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรือเอ็นส้นเท้าอักเสบ นั่นเอง โดยจะมีอาการปวดส้นเท้าและฝ่าเท้า ซึ่งคนส่วนใหญ่มักคิดว่า เป็นการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดาๆ แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บเรื้อรัง – โรครองช้ำฺ เกิดจากอะไรได้บ้าง?           โรครองช้ำเกิดขึ้นได้มากมายหลายสาเหตุ โดยไม่จำเป็นต้องเกิดกับนักกีฬา การใช้ชีวิตประจำวันแบบธรรมดาๆ ก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ ซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการเพียงเล็กน้อย หากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจกลายเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังตามมา สำหรับสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้ มีดังนี้           1. การมีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติ ที่ส่งผลให้เวลาเดิน จะเกิดแรงกดที่ฝ่าเท้าอย่างรุนแรง จนผังพืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ           2. ยืนต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ทำให้เอ็นฝ่าเท้าต้องรับน้ำหนักกดทับเป็นเวลานานกว่าปกติ...