Tagged: รู้จักจิงจูฉ่าย

รู้จักกับผักสมุรไพร จิงจูฉ่าย ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย รู้จักจิงจูฉ่าย

รู้จักกับผักสมุรไพร จิงจูฉ่าย

จิงจูฉ่ายเป็นพืชผักสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ชาวจีนนิยมปลูกและนําไปปรุงเป็นอาหารรับประทานกันอย่างแพร่หลายมาช้านานแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเอาไปใส่ในเกาเหลาหรือต้มเลือดหมู เนื่องจากใบมีกลิ่นหอมช่วยดับกลิ่นคาวเลือดหมูได้ดี มีรสขมเล็กน้อย ทําให้เกาเหลาเลือดหมูมีรสชาติหอมขึ้นจึงรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ ได้อร่อยมาก จิงจูฉ่ายอยู่ในวงศ์ Asteraceae  เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูง 0.5-1 ฟุต รากหรือเหง้าใหญ่กระจายกว้าง แตกกิ่งก้านสาขาหนาแน่น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ก้านใบยาว ใบเป็นรูปรี ขอบใบหยักลึกเป็น 5 แฉก หรือเป็นรูปนิ้วมือ ขอบใบ จักเป็นฟันเลื่อย ทรงใบเหมือนกับใบขึ้นฉ่าย เนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวสด เป็นไม้เจริญงอกงามดีในที่มีแสงแดดรําไร ไม่ชอบน้ำมาก เติบโตได้ดีในดินโปร่ง  – สรรพคุณของจิงจูฉ่าย ในจิงจูฉ่ายพบสารชื่อ ซิงเฮาชู...