Tagged: รู้จักกับชนิดของโรคเบาหวาน

ทำความรู้จักความแตกต่างระหว่างโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย รู้จักกับชนิดของโรคเบาหวาน

ทำความรู้จักความแตกต่างระหว่างโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากพบเจอและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัว แต่บางครั้งโรคภัยไข้เจ็บก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งโลกที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือโโรคเบาหวาน ซึ่ง โรคเบาหวานจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานชนิดที่ 2 ลองไปดูกันซิว่าโรคเบาหวานแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรลองไปดูกันเลย รายละเอียดน่ารู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คือ 1 คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่ทำลายเนื้อเยื่อปกติของร่างกาย โดยที่ระบบภูมิคุ้มกันได้ทำลายเบต้าเซลล์ (Beta cell) ที่อยู่ในตับอ่อนซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์อินซูลิน  ส่งผลทำให้ร่างกายผลิตอินซูลินไม่ได้ ร่างกายจึงไม่มีอินซูลินไว้คอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โรคเบาหวานชนิดนี้สามารถเรียกได้อีกอย่างว่าโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Autoimmune disease) นอกจากนี้ยังทำให้เลือดมีความเป็นกรดที่เรียกว่าภาวะกรดคีโตนคั่ง ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้  โดยโรคเบาหวานชนิดนี้มักพบ ในเด็กช่วง...