Tagged: ภาวะโรคอ้วน

ภาวะโรคอ้วน เสี่ยงโรคร้ายมากกว่าที่คิด การดูแลสุขภาพเบื้องต้น รักสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก กีฬา ภาวะโรคอ้วน

ภาวะโรคอ้วน เสี่ยงโรคร้ายมากกว่าที่คิด

ปัจจุบันแนวโน้มและสถานการณ์ภาวะโรคอ้วน ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นในสัดส่วน 1 ต่อ 3 คน ในปี 2017 มีผู้เป็นโรคอ้วน 2,200 ล้านคน โดยผู้ชายเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในขณะที่ผู้หญิงเพิ่มขึ้น 2 เท่า สำหรับในประเทศไทยเองก็มีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้นเช่นกัน ดูได้จากสถิติผู้ป่วยโรคอ้วนในประเทศไทยที่สูงเป็นลำดับที่ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย คิดเป็น 16 ล้านคนที่เป็นโรคอ้วน แบ่งเป็นผู้ชาย 4.7 ล้านคนและผู้หญิง 11.3 ล้านคน – สาเหตุของ ภาวะโรคอ้วน ภาวะโรคอ้วน...