Tagged: ประโยชร์ของการลดน้ำหนัก

ให้เรื่องลดน้ำหนักเป็นผลพลอยได้ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย ประโยชร์ของการลดน้ำหนัก

ให้เรื่องลดน้ำหนักเป็นผลพลอยได้

ลองหยุดคิดเรื่องลดน้ำหนักแล้วเปลี่ยนมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง และปล่อยให้น้ำหนักที่ลดลงเป็นผลพลอยได้ กินอาหารเพื่อสุขภาพ กินสลัด กินผักผลไม้ให้มากขึ้น กินอาหารเมื่อเราหิวจริง ๆ และปล่อยให้ร่างกายได้หยุดพักบ้าง ออกไปวิ่งเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ทำให้สมองปลอดโปร่ง ทำให้คิดได้ดีขึ้น ค่อยๆ ฝึกโดยเพิ่มความเร็ว เพิ่มระยะเวลาทีละนิด มันจะทำให้เรามีแรงใจที่จะวิ่งต่อ และทำให้วิ่งได้ดีขึ้น ไปอย่างช้า ๆ จะทำให้เราไปได้ไกลมากขึ้น – การอดอาหารเพื่อ ลดน้ำหนัก ให้ร่างกายได้พักฟื้นฟูตัวเอง การอดอาหารเป็นสิ่งที่เราทำกันมานานมากนับพันปี เป็นสิ่งแรก ๆ ที่คน ลดน้ำหนัก นึกถึง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม หรือในศาสนาพุทธเอง ก็มีการอดอาหาร พระไม่ฉันมื้อเย็น...