Tagged: นอนท่าไหนดี

นอนท่าไหนดีที่สุด หลับสบายให้สุขภาพดี ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย นอนท่าไหนดี

นอนท่าไหนดีที่สุด หลับสบายให้สุขภาพดี

               การนอนหลับพักผ่อน เป็นระบบหนึ่งของร่างกายที่เราไม่ควรมองข้าม มีการศึกษาค้นคว้ามากมายเกี่ยวกับการนอนของคนเรา ระยะเวลาการนอนหลับขึ้นอยู่กับช่วงอายุของแต่ละวัย ในวัยผู้ใหญ่ควรนอนหลับเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 6.8 ชั่วโมง จากสถิติพบว่าผู้ใหญ่จำนวนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ที่นอนไม่หลับเป็นครั้งคราว และประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ที่นอนหลับอยาก ผู้ที่นอนไม่หลับเกิดผลเสียต่อร่างกายทั้งด้านอารมณ์ สมาธิ ประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้มีประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ที่นอนไม่หลับจากท่าทางการนอนไม่สบาย – เลือกท่านอนที่เหมาะสมนอนหลับได้สบาย                ความชอบของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ลักษณะการนอนจึงแตกต่างกันออกไป บางคนชอบนอนหงาย บางคนชอบนอนตะแคง หรือนอนคว่ำ แต่ว่าท่านอนที่ชอบนั้นอาจจะไม่เหมาะสมเนื่องจากปัจจัยสุขภาพ และสรีระของตัวเอง เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีในการนอน นอนหลับสบายนอนท่าไหนที่ดีที่สุด มาดูกัน               ...