Tagged: ชีวิตกับการเดินทาง

ทุกชีวิตย่อมมีการเดินทาง ผ่านการณ์เวลาตามอายุของแต่ละชีวิต ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย ชีวิตกับการเดินทาง

ทุกชีวิตย่อมมีการเดินทาง ผ่านการณ์เวลาตามอายุของแต่ละชีวิต

                                      จริง ๆ แล้ว ทุกชีวิตย่อมมีการเดินทาง ผ่านการณ์เวลาตามอายุของแต่ละชีวิต                     เคยคิดเหมือนกันไหมว่า ทำไมชีวิตแต่ละชีวิต พบเจอเหตุการณ์หรือประสบพบเจอแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน นั่นก็เพราะ ทุกชีวิตย่อมมีการเดินทาง ผ่านการณ์เวลาตามอายุของแต่ละชีวิต เหมือนที่เราขับรถไปเรื่อย ๆ ระหว่างทางก็ได้พบเจอกับสิ่งต่าง ๆ มากมาย และมันก็ไม่ต่างอะไรกันกับการที่ทุกชีวิต ทั้งคนและสัตว์ได้เจอเรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย              บางคนมักจะตั้งคำถามเสมอว่า  ทำไมชีวิตเราไม่เป็นอย่างเขา ทำไมเราไม่โชคดี แต่กับบางคนก็โชคดีตั้งแต่เกิด และไม่ต่างกันกับสัตว์ ที่บางตัวถูกนำมาเลี้ยง ได้รับการดูแลเอาใจใส่ บางตัวต้องทนหิวโซ เร่ร่อนพยายามเอาชีวิตรอดไปวันๆ นั่นแหละ ชีวิตก็เหมือนกับการเดินทาง...