Tagged: ชาสำหรับวัยทอง

ชาที่เหมาะสำหรับวัยทอง-วัยหมดประจำเดือน

ชาที่เหมาะสำหรับวัยทอง-วัยหมดประจำเดือน

เรื่องของผู้หญิง ๆ ที่ผู้หญิงเองหลายคนก็ยังไม่ทราบอย่างเรื่องของวัยทอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังก้าวสู่การหมดประจำเดือน หรือรอบเดือนของผู้หญิงที่เคยมีอยู่เป็นประจำ ที่บางคนมีมาตรงตามเวลาตลอด 12 เดือน บางคนอาจคลาดเคลื่อนบ้าง และเมื่อถึงช่วงวัยประมาณ 40 ซึ่งเป็นช่วยที่ใกล้หมดประจำเดือน หลายคนก็มักมีอาการ แปลก ๆ กับร่างกายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการร้อนวูบ ๆ วาบๆ อารมณ์ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ อันเกิดจากความสมดุลของฮอร์โมนเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่อาการเหล่านี้จะบรรเทาลงเมื่อก้าวพ้นการหมดประจำเดือน แต่ก่อนจะถึงช่วงการหมดประจำเดือน บางคนก็มักจะรู้สึกว่าไม่สบายตัว และเลือกที่จะไปพบคุณหมอเพื่อให้ช่วยบรรเทาอาการดังกล่าว แต่ยังมีการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ ให้เป็นอีกทางเลือกด้วย ก็คือการเลือกดื่มชาอุ่น เป็นประจำ แต่จะมีชาอะไรบ้าง มาติดตามกันนะคะ...