Tagged: ความอ้วนแต่ต้องกินเจ

ลดความอ้วนอยู่ แต่ต้องกินเจ จะทำอย่างไรดี การดูแลสุขภาพเบื้องต้น รักสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก กีฬา ความอ้วนแต่ต้องกินเจ

ลดความอ้วนอยู่ แต่ต้องกินเจ จะทำอย่างไรดี

เทศกาลถือศีลกินเจ เวียนมาครบรอบปีอีกแล้ว ถือเป็นเทศกาลที่ได้รับความสนใจ ทั้งในหมู่คนไทยเชื้อสายจีนและคนทั่วไป เพราะหลายคนเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้งดการฆ่าและรักษาชีวิตสัตว์ที่มาเป็นอาหารให้กับเรา และยังเป็นช่วงเวลาที่เหมือนได้ทำ detox ล้างสารพิษต่าง ๆ ที่มาจากอาหารที่เราทานกันอย่างไม่ได้ยั้งคิดไปในตัว ความเชื่อ หรือประเพณี กินเจ การถือศีล กินเจ หรือ ประเพณีถือศีลกินผัก ถือเป็นประเพณีแบบลัทธิเต๋าโดยมีการปฏิบัติเคร่งครัดเรื่องการกิน รวม 9 วัน กำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี โดยมีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนและมีตำนานเล่าขานกันหลายตำนานตามแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่...