Tagged: ข้อเสียของแอลกอฮอล์

การดื่มแอลกอฮอล์จะไปยับยั้งสารนอร์อิพิเนฟริน ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย ข้อเสียของแอลกอฮอล์

การดื่มแอลกอฮอล์จะไปยับยั้งสารนอร์อิพิเนฟริน

          ในรายงานฉบับล่าสุด นักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ซานอันโตนิโอ รายงานว่า ผู้ดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้สารเคมีในสมองมีปัญหาขึ้นได้ โดยเฉพาะการให้ความสนใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการปลดปล่อยนอร์อิพิเนฟรินไปยังเซลล์ลดน้อยลง  การที่ระดับฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟรินลดลงนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น  โรคซึมเศร้า และโรคความดันในเลือดต่ำได้ – ความสำคัญของนอร์อิพิเนฟริน นอร์อิพิเนฟริน คือ สารเคมีธรรมชาติในร่างกายชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อภาวะเครียด และเป็นสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทระหว่างเส้นประสาท เมื่อสารชนิดนี้จะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด จะทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนตอบสนองต่อภาวะเครียดเมื่อสมองรับรู้ว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น นอกจากนั้นนอร์อิพิเนฟรินยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้สมองให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ    แล้วยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้น การมีระดับของนอร์อิพิเนฟรินลดลงจึงทำให้เกิดภาวะต่างๆ ตามมาได้ เช่น โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า และโรคความดันในเลือดต่ำ – การทำงานของนอร์อิพิเนฟริน           เมื่อเราต้องการจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่าง หรือเมื่อเราลุกขึ้นจากเก้าอี้และเริ่มกระฉับกระเฉงขึ้นมานิวเคลียสของก้านสมองจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่า นอร์อิพิเนฟริน...