Tagged: การเปิดไฟนอน

การเปิดไฟนอน ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไร รู้แล้วห้ามทำ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย การเปิดไฟนอน

การเปิดไฟนอน ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไร รู้แล้วห้ามทำ

               คงได้ยินกันมาบ้างว่าการเปิดไฟนอน จะทำให้อ้วน นอนหลับไม่สนิท สมองอ่อนล้า ป่วยง่าย รู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่สดชื่นตลอดทั้งวัน ร้ายไปกว่านั้นอาจจะก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ แม้ว่าความจริงยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าแสงสว่างที่เปิดในระหว่างการนอนนั้นจะส่งผลเสียโดยตรงต่อร่างกายหรือไม่ แต่ด้านสุขอนามัยที่ชัดเจนที่สุดคือหากต้องการให้ร่างกายได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่ ห้องนอนจะต้องมืดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายในห้องต้องมีความเงียบสงบ และมีความเย็นเพียงพอต่อการนอนหลับพักผ่อนนอนสบาย – ผลการทดสอบวิจัยพบว่าการเปิดไฟนอนแล้วเสี่ยงอ้วน เสี่ยงโรค                ผลจากการวิจัยศึกษาโดยการใช้อาสาสมัครจำนวนหนึ่งทดสอบว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่การเปิดไฟนอนและปิดไฟให้มืดสนิทก่อนเข้านอน แบบไหนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งผลที่ได้คืออาสาสมัครที่เปิดไฟนอนมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เมื่อสังเกตพฤติกรรมอาสาสมัครที่เปิดไฟส่องสว่างทั้งคืน จะนอนหลับไม่สนิท ส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้า สมองจึงผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งเรียกว่าฮอร์โมนเกรลิน ทำให้รู้สึกหิวและอยากรับประทานอาหารบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น เมื่อทานมากขึ้นน้ำหนักตัวก็มากตามมาด้วย หากปล่อยเรื้องรังจะทำให้เกิด “โรคนอนไม่หลับ” ขึ้นมาได้ โดยปกติร่างกายของคนเราจะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนิน ที่ทำให้รู้สึกง่วง ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายและหลับไปในที่สุด ฮอร์โมนชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นมามากตอนที่ช่วงค่ำ...