Tagged: การสร้างหุ่นฟิตเฟิร์ม

สร้างหุ่นฟิตเฟิร์ม ต้อนรับปี 2022 ด้วยการออกกำลังกาย ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย การสร้างหุ่นฟิตเฟิร์ม

สร้างหุ่นฟิตเฟิร์ม ต้อนรับปี 2022 ด้วยการออกกำลังกาย

ว่ากันด้วยเรื่องการออกกำลังกายนั้น ก็มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อย่างบางคนอาจต้องการ การออกกำลังกายลดน้ำหนัก หรือต้องการมีหุ่นฟิตเฟิร์ม ก็คือ กิจกรรมที่ดึงพลังงานไขมันส่วนเกินออกมาใช้ โดยมีวิธีออกกำลังกายที่แนะนำ เช่น วิ่ง เต้นแอโรบิก หรือปั่นจักรยาน อย่างที่ 2 “การออกกำลังกายเพื่อความกระชับ” คือกิจกรรมที่อวัยวะส่วนนั้น ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวในท่าหนึ่ง ๆ หลาย ๆ ครั้ง หรือเกร็งอวัยวะส่วนนั้น ๆ เป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดอาการล้าและตึงของกล้ามเนื้อ เช่น วิธีออกกำลังกายที่เน้นการสร้างความแข็งแรงให้โครงสร้างร่างกาย Pilates หรือเวตเทรนนิ่ง ที่เป็นการออกกำลังกายที่ใช้แรงต้าน Weight Training...