Tagged: การวิ่งโซนสอง

ออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์ ด้วยการวิ่งโซนสอง ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย การวิ่งโซนสอง

ออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์ ด้วยการวิ่งโซนสอง

          ทุกวันนี้หลายๆ คนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง หัวใจสูบฉีดแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการลดน้ำหนัก ที่ต้องทำประกอบกับการควบคุมอาหาร ลดไขมันในร่างกาย ซึ่งเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่รู้ไหมว่า ถ้าอยากให้ได้ประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพมากที่สุด เราต้องออกกำลังกายด้วยการวิ่งโซนสอง – มารู้จักกับ โซนอัตราการเต้นของหัวใจ หรือ Heart Rate Zone           แต่ก่อนจะไปรู้จักกับการออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งโซนสอง อย่างแรกที่ต้องรู้จักก็คือ อัตราการเต้นของหัวใจ ที่เป็นจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นในหนึ่งนาที มีหน่วยเป็นครั้งต่อนาที (BPM – Beat Per Minute) ซึ่งเราจะแบ่งอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate...