Tagged: การทำซิกแพค

กู้ซิกแพค ซ่อมหุ่นพัง ให้กลับมาฟิตเหมือนเคย ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย การทำซิกแพค

กู้ซิกแพค ซ่อมหุ่นพัง ให้กลับมาฟิตเหมือนเคย

ขอบคุณภาพประกอบ : women.mthai.com ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใครก็อยากมีหน้าท้องงาม ๆ ซิกแพคแน่น ๆ สวย ๆ กันทั้งนั้น แต่การที่จะได้มาซึ่งกล้ามท้องในฝันนั้น จำเป็นจะต้องใช้ทั้งแรงกาย แรงใจ และความมีระเบียบวินัยอยู่ไม่น้อย ซิกแพคเป็นกล้ามเนื้อที่ทุกคนมีติดตัวกันอยู่แล้ว ถึงแม้ไม่ได้รับการฝึก แต่ที่บางคนมี บางคนไม่มี เนื่องจากกล้ามเนื้อส่วนท้อง จะเห็นได้เด่นชัดก็ต่อเมื่อมีปริมาณไขมันบริเวณหน้าท้องน้อย ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีซิกแพคคือ คนที่มีไขมันหนา ๆ ขอบคุณภาพประกอบ : women.mthai.com – มารู้จักวิธีสร้างซิกแพคในฝันด้วยกัน เราทุกคนมีซิกแพคที่มองไม่เห็นอยู่แล้ว การจะดึงเอาแพคน้อยแพคใหญ่ของเราที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชั้นไขมันหนาๆออกมานั้น จำเป็นจะต้องใช้ความตั้งใจและความมีวินัยในการจัดโภชนาการ และจัดตารางการออกกำลังกายประกอบกัน ลดไขมันรอบพุงด้วยโภชนการ เพิ่มการทานอาหารที่โปรตีนให้มากขึ้น...