Tagged: การดูแลสายตา

เทคนิค!! การดูแลสายตาสำหรับลูกน้อยที่ต้องเรียนออนไลน์ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย การดูแลสายตา

เทคนิค!! การดูแลสายตาสำหรับลูกน้อยที่ต้องเรียนออนไลน์

การดูแลสายตาบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะว่าสายตาของเรานั้นจะมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นดูแลรักษาดีหรือน้อยแค่ไหนแน่นอนเลยว่า วันนี้เราจึงมีวิธีดูแลรักษาสายตาสำหรับเด็ก ๆ ที่กำลังมีสายตาที่อ่อนแอและต้องการดูแลมากที่สุด เนื่องจากส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้ชีวิตอยู่กับสื่อในสมัยใหม่ที่ทำให้สายตาเสียได้ง่าย ๆ เพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องมีวิธีดูแลรักษาสายตาให้กับลูก ๆ ได้อย่างถูกต้อง – การดูแลสายตาลูกในช่วงเรียนออนไลน์  เนื่องจากขณะเกิดโรคโควิด 19 จึงทำให้ลูกๆของท่านเรียนออนไลน์ จึงทำให้ลูกๆต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเรียนออนไลน์  และเราต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทุกวัน แสงจากคอมพิวเตอร์และมือถือเป็นอันตรายต่อดวงตา เพราะมีแสงสีน้ำเงิน – อันตรายจากแสงสีน้ำเงิน แสงสีน้ำเงิน มาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์ ส่งผลต่อดวงตาของลูก ๆ เราในระยะยาว เช่น 1.1. ภาวะตาล้า เกิดจากการการที่เราจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆจึงทำให้ดวงตาเราเกิดการพร่ามัวได้ 1.2. จอประสาทตาเสื่อม...