Tagged: การดื่มน้ำอย่างถูกวิธี

ต้องรู้!! วิธีการดื่มน้ำที่ดีที่สุด ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย การดื่มน้ำอย่างถูกวิธี

ต้องรู้!! วิธีการดื่มน้ำที่ดีที่สุด

น้ำ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากกับร่างกายของเรา เพราะร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ำ ที่มากถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกาย จะช่วยให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแถมยังส่งผลถึงระบบสมองโดยตรงอีกด้วย เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำจึงมีปริมาณที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละวัน ซึ่งหากใครอยากรู้วิธีในการดื่มน้ําที่ถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงที่สุด ก็สามารถเข้ามา ดูกันได้เลย – ประโยชน์ของการดื่มน้ำอย่างถูกวิธี เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการดื่มน้ำในแต่ละวันนั้นเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ? ให้สังเกตจากสีของปัสสาวะ หากปัสสาวะสีเข้มเป็นการบอกว่าเราดื่มน้ำน้อยเกินไป ควรดื่มน้ำมากขึ้น สีปัสสาวะที่ดีคือควรเป็นสีเหลืองอ่อน ๆ บ่งบอกถึงการดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการอย่างเพียงพอ – การดื่มน้ำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ดังนี้ อากาศร้อน ควรดื่มน้ำให้มาก ๆ เนื่องจากอากาศร้อนทำให้ร่างกายขับเหงื่อออกมามาก ร่างกายจึงต้องการน้ำไปทดแทนเหงื่อที่เสียไป การตั้งครรภ์และช่วงให้นมลูกน้อย ควรค่อย ๆ...