ภาวะแทรกซ้อนบริเวณปลายประสาทของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคเบาหวานจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท สำหรับภาวะแทรกซ้อนที่ปลายประสาทก็เป็นประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมากกว่าปกติและบ่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน โดยไม่ทำการรักษาหรือรักษาแบบไม่ถูกวิธีซึ่งในปัจจุบันแพทย์จะให้รับประทานยาแผนปัจจุบัน รวมไปถึงอายมีการใช้สมุนไพร และการฉีดอินซูลินเข้าสู่เส้นเลือด

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดมาใช้งานได้ น้ำตาลในกระแสเลือดของคนเรานั้นจะมาจากที่เรารับประทานอาหารประเภทแป้งเข้าไป กระบวนการของร่างกายจะทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำตาลและส่งต่อไปยังกระแสเลือด ถ้าร่างกายทำงานได้อย่างปกติจะมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าอินซูลินเป็นตัวนำพาน้ำตาลในกระแสเลือดไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานต่อไป

ภาวะแทรกซ้อนบริเวณปลายประสาทของผู้ป่วยโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพเบื้องต้น รักสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก กีฬา ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อนบริเวณปลายประสาทของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ภาพจาก sanook.com

ภาวะแทรกซ้อนบริเวณปลายประสาท

สำหรับอาการของภาวะแทรกซ้อนทางปลายประสาทนั้น จะเกิดจากการที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมากจนเกินไป ทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด จึงส่งผลให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีพอ โดยเฉพาะในส่วนของปลายประสาท จึงทำให้ผู้ป่วยเบาหวานจะมีอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ผู้ป่วยจะมีอาการชาหรือรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า เนื่องร่างกายไม่สามารถส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงได้สะดวก อาจจะเกิดจากมีการอุดตันของหลอดเลือดเกิดขึ้น การลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดไม่ว่าจะเป็นการกินยา หรือการฉีดอินซูลิน แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัย เพื่อช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยสามารถลดระดับน้ำตาลได้ดี
  • ถ้ามีบาดแผล ผู้ป่วยจะไม่มีความรู้สึกเจ็บ หรือไม่ทราบว่าตัวเองได้รับบาดแผล และอาจจะส่งผลผู้ป่วยดูแลบาดแผลได้ไม่ดีพอ บุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดจึงควรดูแลเอาใส่ผู้ป่วยเบาหวานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
  • แผลที่เกิดขึ้นมักจะหายช้าและมีการลุกลามได้ง่าย โดยเฉพาะแผลที่บริเวณเท้า เนื่องจากผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมาก และน้ำตาลก็เป็นอาหารอย่างดีของเชื้อโรค จึงเป็นสาเหตุให้บาดแผลเกิดการติดเชื้อโรคได้ง่ายและลุกลามได้อย่างรวดเร็ว ถ้าผู้ป่วยไม่ทำการดูแลรักษาแผลอย่างถูกวิธี หรือไม่รีบไปพบแพทย์ เมื่อแผลลุกลามมากอาจจะรักษาไม่หาย ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องตัดขาทิ้ง เพื่อป้องกันการลุกลามมากไปกว่าเดิม
ภาวะแทรกซ้อนบริเวณปลายประสาทของผู้ป่วยโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพเบื้องต้น รักสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก กีฬา ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อนบริเวณปลายประสาทของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ภาพจาก sainamyeninternationalclinic.com

  • ในคุณผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและเกิดอาการทางปลายประสาท อาจส่งผลทำให้มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเกิดขึ้นได้

ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน ทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ ผู้ป่วยควรทำตามแนะนำของแพทย์และทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง เพื่อช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

#การดูแลสุขภาพเบื้องต้น #รักสุขภาพ #วิธีดูแลสุขภาพ #ลดน้ำหนัก #กีฬา #ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

You may also like...