“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สโลแกนคุ้นหู เพื่อป้องกัน “Long COVID-19”

เมื่อ  “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  ควรเป็นเรื่องปกติของมนุษย์

“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สโลแกนคุ้นหู เพื่อป้องกัน “Long COVID-19” ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย LongCOVID19
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สโลแกนคุ้นหู เพื่อป้องกัน “Long COVID-19”

               เรื่องของการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เป็นเรื่องสำคัญมาก โดยมันมีจุดมุ่งหมายหลักๆ คือ…ต้องการให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือป้องกันโรคที่ปะปนมากับอาหาร น้ำที่ไม่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นโรคอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง บิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค โรคทางเดินระบบหายใจต่างๆ  รวมถึงกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือช่วยป้องกันความเสี่ยง COVID-19 หรือ Long COVID-19 ได้อีกด้วย

– เรื่องของ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

               นอกจากกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือนั้น ยังป้องกันโรคที่ติดต่อทางน้ำลาย ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ คางทูม วัณโรค โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบ โดยกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือมีความน่าสนใจดังนี้

  • กินร้อน คือการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ ไม่ควรกินอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่กินไม่หมดในแต่ละมื้อ ควรเก็บไว้ในตู้เย็น และต้องอุ่นให้ร้อนก่อนที่จะกินอีกทุกครั้ง การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือจะต้องสังเกตสี กลิ่น ก่อนที่จะกินเสมอ
  • ช้อนกลาง คือการใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่น ประโยชน์ของช้อนกลางจะใช้ตักแบ่งอาหารมาใส่จาน ป้องกันโรคที่ติดต่อผ่านน้ำลายได้ และช่วยป้องกันน้ำลายของผู้ทานอาหารปนเปื้อน และกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือควรเลือกช้อนกลางที่ทำด้วยสแตนเลส เพราะช้อนแบบสแตนเลสจะกระจายความร้อน และทำความสะอาดได้ดีกว่า ห้ามใช้ช้อนสังกะสีเคลือบ อาจจะทำให้สีหลุดลอกง่าย เมื่อโดนความร้อน ความเปรี้ยว และความเค็มของอาหาร
  • ล้างมือ ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย แต่กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือขาดไม่ได้ การล้างมือที่ถูกต้องจะต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ก่อนและหลังการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ก่อนและหลังทานอาหาร ทำอาหาร หลังการใช้ห้องน้ำ หลังการทำธุระส่วนตัว หลังการไอและจาม หลังการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หลังการสัมผัสสัตว์เลี้ยง ซึ่งการล้างมือเป็นการบ่มนิสัย ปลูกฝังสุขนิสัยในด้านอนามัยที่ดี
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สโลแกนคุ้นหู เพื่อป้องกัน “Long COVID-19” ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย LongCOVID19
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สโลแกนคุ้นหู เพื่อป้องกัน “Long COVID-19”

– คุณมอง  “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  ในแง่ไหนบ้าง

               ข้อแนะนำของกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ห้ามใช้ช้อนกลางตักอาหารเข้าปากโดยตรง เพราะช้อนกลางไม่ใช่ช้อนส่วนตัว ข้อนี้ต้องไม่ลืม ในขณะเดียวกันกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือจะต้องล้างมืออย่างถูกวิธี จากการศึกษาพบว่าการล้างมือ 7 ขั้นตอนในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการล้างมือถูกวิธีเพียง 15 วินาทีเท่านั้น ลดเชื้อโรคได้ร้อยละ 90 เลยทีเดียว ทำให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือมีประสิทธิภาพอีกด้วย

#ข่าวสาร #ความรู้ #สุขภาพ #ครอบครัว #กีฬา #ออกกำลังกาย #LongCOVID19

You may also like...