เลือกอะไรดี อาหารไขมันต่ำกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ

การศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารที่มีไขมันต่ำจากพืชกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำจากสัตว์ที่มีต่อปริมาณแคลอรี่  ระดับฮอร์โมน น้ำหนักตัว และอื่นๆ ได้ถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature Medicine ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่า การจำกัดคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันในอาหารอาจส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไร   คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า อาหารที่มีไขมันสูงเมื่อร่างกายได้รับเข้าไป จะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไป

เนื่องจากในน้ำหนักที่เท่ากัน ไขมันจะมีแคลอรี่มากกว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต หรืออีกทางหนึ่งคือ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินแปรปรวนมากซึ่งอาจเพิ่มความหิวและนำไปสู่การกินมากเกินไป การศึกษาวิจัยนี้จึงตรวจสอบว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงหรือไขมันสูงส่งผลให้ได้รับแคลอรี่มากกว่ากัน

เลือกอะไรดี อาหารไขมันต่ำกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย อาหารไขมันต่ำ อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ
เลือกอะไรดี อาหารไขมันต่ำกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ

– เปรียบเทียบอาหารที่มีไขมันต่ำจากพืชกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำจากสัตว์

นักวิจัยได้ทดสอบกับผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน  มีระยะเวลาการทดสอบ 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นชาย 11 คนและหญิง 9 คน  แต่ละคนได้รับอาหารที่มาจากพืชไขมันต่ำหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำจากสัตว์เป็นเวลา 2 สัปดาห์  ตามด้วยอาหารทางเลือก 2 สัปดาห์ในทันทีคือ อาหารไขมันต่ำมีคาร์โบไฮเดรตสูง หรืออาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำมีไขมันสูง อาหารทั้งสองอย่างผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดและมีผักที่ไม่มีแป้งในปริมาณที่เท่ากัน ผู้เข้าร่วมจะได้รับอาหารสามมื้อต่อวันพร้อมของว่างและสามารถรับประทานได้มากเท่าที่ต้องการ

เลือกอะไรดี อาหารไขมันต่ำกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย อาหารไขมันต่ำ อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ
เลือกอะไรดี อาหารไขมันต่ำกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ

– เลือกอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำจากสัตว์

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คนที่รับประทานอาหารไขมันต่ำ ได้รับพลังงานน้อยลง 550 ถึง 700 แคลอรี่ต่อวัน เมื่อเทียบกับการรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ แม้จะมีปริมาณแคลอรี่แตกต่างกันมาก แต่ผู้เข้าร่วมการทดสอบระบุว่า ไม่มีความหิว มีความเพลิดเพลินในมื้ออาหาร  และมีความอิ่มระหว่างอาหารทั้งสองอย่างแตกต่างกัน   อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมการทดสอบกับอาหารทั้งสองอย่าง ต่างมีน้ำหนักลดลงจากเดิม แต่การรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำเท่านั้นที่ทำให้ไขมันในร่างกายลดลงมากกว่า   

แม้ว่าการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินแปรปรวนอย่างเห็นได้ชัด แต่คนที่รับประทานอาหารไขมันต่ำจากพืชกลับมีปริมาณแคลอรี่ลดลงและเกิดการสูญเสียไขมันในร่างกายอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่า การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงจะทำให้คนรับประทานมากเกินไป

เลือกอะไรดี อาหารไขมันต่ำกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย อาหารไขมันต่ำ อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ
เลือกอะไรดี อาหารไขมันต่ำกับอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ

การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลให้การรับประทานมากเกินไปและการเพิ่มน้ำหนักนั้นซับซ้อนกว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันในอาหาร อาหารไขมันต่ำจากพืชมีไขมัน 10.3% และคาร์โบไฮเดรต 75.2% ในขณะที่อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำจากสัตว์คือคาร์โบไฮเดรต 10% และไขมัน 75.8% อาหารทั้งสองชนิดมีโปรตีนประมาณ 14% แม้ว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำจะมีแคลอรี่มากกว่าอาหารที่มีไขมันต่ำถึงสองเท่า

แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของอาหารทั้งสองอย่างอย่างน้อยก็ในระยะสั้น แม้ว่าอาหารที่มีไขมันต่ำจากพืชจะช่วยลดความอยากอาหาร แต่การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำจากสัตว์จะส่งผลให้อินซูลินลดลงและคงที่มากขึ้น

เครดิตภาพจาก pixabay.com

#ข่าวสาร #ความรู้ #สุขภาพ #ครอบครัว #กีฬา #ออกกำลังกาย #อาหารไขมันต่ำ #อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ

You may also like...