โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรระวัง

โรคความดันโลหิตสูง โรคนี้นับเป็นภัยเงียบอีกโรคหนึ่งที่ควรต้องระวังนะคะ เนื่องจาก ผู้ป่วยกว่า 90% นั้นจะไม่แสดงอาการของโรค และผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีภาวะความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้ ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนสาเหตุของโรคนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันค่ะ

คือ 1. ประเภทที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนมากพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือมาจากสิ่งแวดล้อม  และ 2 ประเภทที่ทราบสาเหตุแน่ชัดโดยการเกิดโรคแทรกซ้อน  เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น 

โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรระวัง ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรระวัง

– ความดันโลหิตสูง อีกโรคอันตราย ที่ต้องระวังให้ดี

โดยปกติแล้วโรคความดันโลหิตสูงนั้น ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการที่บ่งบอกว่าผิดปกตินะคะ ยกเว้นผู้ป่วยบางรายที่อยู่ในระดับที่รุนแรงก็จะมีอาการ ปวดศีรษะรุนแรง เลือดกำเดาไหล แต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถระบุอาการได้อย่างชัดเจนค่ะ ว่าจะต้องมีอาการอย่างไร นอกจากนี้หากปล่อยให้เป็นโรคนี้นานๆ หรือดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้ ซึ่งโรคแทรกซ้อนที่มักพบบ่อยๆ นั้น เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดในสมองโป่งพอง เป็นต้นค่ะ   

โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรระวัง ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรระวัง

– การรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ต้องรักษาตามระดับความดันที่ตรวจพบค่ะ ว่ามากหรือน้อย ซึ่งผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไป ควรจะมีค่าความดันที่ต่ำกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท และถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ไต โรคหัวใจ ก็ควรมีค่าความดันโลหิตที่ต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท ทั้งนี้ในการรักษาแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยนั้นทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ เช่น เรื่องการทานอาหาร แพทย์จะให้เน้นทานผักและผลไม้ที่มีกากใยสูง หรือ เน้นทานปลามากๆ และเน้นการออกกำลังกาย

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ระดับความดันเลือดอยู่ในระดับที่ปกตินั่นเองค่ะ แต่การรักษานั้นนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว แพทย์จะให้ยามาทานควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยลดระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ทั้งนี้การทานยานั้น บางรายอาจต้องทานยาไปตลอดชีวิต แต่บางรายอาจไม่จำเป็นต้องทานยาเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความดันและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน

โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรระวัง ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรระวัง

– แนวทางการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารค่ะ แต่ไม่ได้ให้ปรับเปลี่ยนทันทีทันใดนะคะ ค่อยๆ ปรับไปวันละนิดวันละหน่อย เช่น ค่อยๆ หันมาทานผัก ผลไม้ เพิ่มมากขึ้น หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ หากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียด ควบคุมน้ำหนักให้คงที่ และข้อสำคัญคือ ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคได้นะคะ

เครดิตภาพ : pobpad.com

#ข่าวสาร #ความรู้ #สุขภาพ #ครอบครัว #กีฬา #ออกกำลังกาย #โรคความดันโลหิตสูง

You may also like...