เช็คอาการ สัญญาณเตือนว่าติด Covid-19 แล้ว

เช็คอาการ สัญญาณเตือนว่าติด Covid-19 แล้ว ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย เช็คอาการCovid-19
เช็คอาการ สัญญาณเตือนว่าติด Covid-19 แล้ว

               วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักไวรัสโคโรนาหรือCovid-19 และคงไม่อยากให้โรคนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง หากใครที่ทำงานอยู่บนพื้นที่เสี่ยง คงต้องหมั่นเช็คอาการเป็นประจำทุกวัน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย เว้นระยะห่างทางสังคม และเตรียมพร้อมรับมือร่วมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่ถูกต้องหากพบว่าตัวเองติด Covid-19

– ไวรัสโคโรนาคืออะไร

               ไวรัสชนิดนี้พบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1960 แต่ยังไม่ทราบถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน สามารถแพร่กระจายได้ทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 7 สายพันธุ์ และในสายพันธุ์สุดท้ายนี้เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้น เกิดจากสัตว์นำเชื้อมาสู่คน และกำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

เช็คอาการ สัญญาณเตือนว่าติด Covid-19 แล้ว ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย เช็คอาการCovid-19
เช็คอาการ สัญญาณเตือนว่าติด Covid-19 แล้ว

– อาการของผู้ติดเชื้อ

               อาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อยที่สุด โดยกรมอนามัยโรค และสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ คือ

               1.  มีอาการไข้ โดยอุณหภูมิของร่างกายจะสูงถึง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

               2. อาการทางระบบทางเดินหายใจ อาจมีเพียงอาการเดียวหรือมากกว่า ได้แก่ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หายใจหอบ หายใจเร็ว จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เป็นสัญญาณเตือนว่าติดCovid-19 แล้วให้รีบกักตัวและเข้ารับการตรวจรักษาทันที

               3. ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มีแรง

               4. ปวดตามเนื้อตามตัว

               ทั้งนี้ พิจารณาอาการหลักของโรคก่อน แต่อย่าเพิ่งตกใจ เพราะอาจจะเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาไม่ใช่การติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็ได้ นอกจากนี้ยังมีอาการร่วมอื่น ๆ ที่ไม่พบได้ไม่บ่อยเพราะไม่ใช่การแสดงอาการหลักของการติดCovid-19 คือ ปวดหัว ท้องเสีย คลื่นไส้ และอาเจียน ตาแดง มีผื่นตามร่างกาย อาการรุนแรงของปอดอักเสบ

สำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 จะแสดงอาการช้ากว่าไข้อื่น ๆ และสามารถแพร่เชื้อในช่วง 5-6 วัน กลุ่มที่มีความเสี่ยงแสดงอาการรุนแรง ได้แก่ เด็ก ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

เช็คอาการ สัญญาณเตือนว่าติด Covid-19 แล้ว ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย เช็คอาการCovid-19
เช็คอาการ สัญญาณเตือนว่าติด Covid-19 แล้ว

– ประวัติเสี่ยง

               หากมีความกังวลว่าตัวเองมีไข้ ปวดหัว ลักษณะเหมือนหรือคล้ายอาการของการติดCovid-19 ให้เช็คตัวเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเข้าข่ายการติดเชื้อหรือไม่ เช่น เดินทางจากเขตการติดเชื้อหรือมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีอาชีพที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาจากเขตการติดเชื้อ หรือพื้นที่ระบาด มีการเข้าใกล้หรือต้องสัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยัน

และผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยยืนยัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการวินิจฉัยของแพทย์

เมื่อสงสัยว่าติดCovid-19 สามารถเช็คอาการระยะแรกได้ด้วยตัวเอง ตามแบบประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์สอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค จำนวน 5 ข้อ ให้รีบกักตัวและเข้ารับการรักษาตามสิทธิการรักษา เบื้องต้นควรใช้ชีวิตแบบปกติใหม่อยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอร์ล้างมือทุกครั้ง หลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่เสี่ยงก็จะช่วยไม่ให้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้

เครดิตภาพ : histours.co.th / sanook.com / postnet.com

https://www.youtube.com/watch?v=bP7ySZyHb6s เช็กสิ!! อาการเริ่มต้น “โควิด-19” มีอาการอย่างไร?

https://www.youtube.com/watch?v=ID5miNUjFIY อาการ, การวินิจฉัย, และการรักษาโควิด-19 เข้าใจง่ายใน 10 นาที Update ล่าสุด!

 #ข่าวสาร #ความรู้ #สุขภาพ #ครอบครัว #กีฬา #ออกกำลังกาย #เช็คอาการCovid-19

You may also like...